Vad är innebär ränta på ett lån?

Hänger du med i nyheterna läser du ofta om räntor. Nu har Centralbanken höjt styrräntan. Nu har bolånen stigit med 0,2 procent. Nu är det bättre att ha sina lån med rörlig ränta. Men vad är egentligen ränta och hur fungerar det? Vi ska här försöka reda ut alla begreppen och vi börjar med ett förklara vad utlåningsränta och inlåningsränta är.

Hur fungerar utlånings- och inlåningsränta?
Utlåningsränta är det pris du får betala för att låna pengar från en bank eller någon annan långivare. Räntesatsen kan skilja sig mycket mellan olika typer av lån från smslån.io. Ju högre säkerheten är för ett lån desto lägre brukar också räntan att vara. Räntan är därför lägre för till exempel ett bolån eller ett lån med en säkerhet som ett billån, än för ett konsumtionslån eller ett SMS-lån eller .

Inlåningsränta är den ränta du får på pengar som du har på ett bankkonto. Här är det istället du som är långivaren och banken som är låntagaren. En inlåningsränta innebär att du får en avkastning på de pengar som du har på ett konto hos din bank. Alla banker ger dock inte någon inlåningsränta och det kan också skilja sig mellan olika typer av bankkonton. Det är vanligt att banker inte ger någon inlåningsränta på vanliga lånekonton. Fråga helt enkelt på din bank vilka typer av konton de kan erbjuda dig.

Rörlig eller bunden ränta
Nu ska vi gå in lite mer på vad ränta egentligen är och hur den som lånar pengar ska betala tillbaka lånet med ränta. Ett lån ska nämligen betalas tillbaka med både amorteringar och räntor. En ränta kan vara rörlig eller bunden. Väljer du en rörlig ränta styrs den av den aktuella marknadsräntan. Det innebär att den kommer att justeras hela tiden efter marknadens rörelser. Lån som ofta har rörliga räntor är konsumtionslån eller så kallade blancolån. Du kan också ha en rörlig ränta på ett bostadslån, men rörlig ränta på ett bostadslån har faktiskt en bindningstid på tre månader. Räntan rör sig alltså inte efter marknaden varje dag utan räntesatsen justeras var tredje månad på ett bostadslån med rörlig ränta. Fast ränta innebär att du ska betala tillbaka ditt lån med en på förhand fastställd räntesats. Detta är mycket vanligt vid bolån. Hur lång bindningstiden är kan variera. Det är till exempel vanligt att man binder ett bostadslån till en fast ränta i ett år, tre år eller fem år.

Nominell och effektiv ränta
Den nominella räntan är en årsränta. Det är alltså den ränta som långivaren tar varje år för lånet. När du tar ett lån ska du dock alltid kolla på den effektiva räntan. Den kommer nämligen att visa dig vad lånet kommer att kosta dig totalt med långivarens olika avgifter som till exempel uppläggningsavgifter och aviseringsavgifter. Den effektiva räntan ska långivaren ange som en årsränta i procent. Den effektiva räntan blir i de flesta fall högre än den nominella räntan. Det brukar alltid löna sig att jämföra olika låneerbjudanden innan det är dags att teckna ett låneavtal.

Styrräntan
I Sverige har vi en Riksbank vars uppgift är att föra en penningpolitik som till exempel ger landet en hållbar ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättningsnivå och en låg och stabil inflation. Genom att justera styrräntan, eller reporäntan som den också kan kallas, försöker Riksbanken att styra Sveriges ekonomi i en bra riktning. Styrräntan är helt enkelt den ränta som bankerna betalar för att låna pengar och den styr i sin tur vilken ränta bankerna tar för att låna ut pengar till privatpersoner och företag. Riksbanken justerar styrräntan efter förväntningar, inflationsutvecklingen och konjunkturläget.