Posted on

Så fungerar Råd & Röns Svarta Lista

Lika självklart som det är att jämföra flera offerter borde det vara att kontrollera hantverkarna som förväntas göra kommande badrumsrenovering. Att kontrollera via Svarta Listan tar inte mer än två minuter. Två minuter som kan vara helt avgörande för resultatet.

Svarta Listan varnar

Att ta offerter från flera hantverkare gör de allra flesta inför att en badrumsrenovering ska genomföras. Det är helt enkelt för stor summa att betala för att enbart väja ett enda företag. Men fler borde även kontrollera om hantverkaren är med på Råd & Röns ”Svarta Lista”. En lista som uppdateras regelbundet och som tydligt kan varna för företag som av någon anledning inte följer Allmänna reklamationsnämnden åsikter vid de fall en tvist uppstått.

Råd & Rön skriver att de ”varnar” för de företag som finns på listan. Detta just eftersom de valt att inte följa rekommendationerna från Allmänna reklamationsnämnden.

Så fungerar den

För att få tillgång till hela Svarta Listan krävs prenumeration på Råd & Rön. Ibland publiceras delar av listan i tidningar men att teckna en prenumeration kan vara värt utifrån den information som man därmed kommer åt.

Listan är uppdelad i olika branscher. Ska ni göra en badrumsrenovering rekommenderas en kontroll under ”hantverkare” där både elektriker, snickare och rörmokare hittas. Det går både att söka efter ett specifikt företagsnamn samt se alla hantverkare inom ett område som finns med på listan.

Det är därmed rekommenderat att först ta in offerter från flera företag på den badrumsrenovering som planeras. På dessa offerter ska det juridiska namnet på företaget (https://badrumsrenoveringmalmö.nu/) stå. Använd detta namn och sök på Råd & Rön för att därmed se om företaget finns med på listan. Enligt Råd & Rön bör man i så fall välja ett annat företag.

ARN är grunden till svarta listan

Den information som Råd & Rön utgår från är ARN. Där registreras alla ärenden och hur de slutat. Som privatperson är det även till ARN man i första hand bör vända sig.

En person kan exempelvis fått problem med en hantverkare efter en badrumsrenovering. Personen har kontaktat Allmänna Reklamationsnämnden som i sin tur genomfört en bedömning i fallet. I de fall som de dömer till privatpersonens fördel brukar de allra flesta företag backa på sin egen bedömning och följa denna rekommendation. Men om de inte gör det kommer detta registreras. För att inte Råd & Rön ska publicera företag som hittat en lösning med kunden kontaktas även företaget före publicering. Kanske har man hittat en ekonomisk lösning som innebär att denna badrumsrenovering blev billigare eller att man lagt till extratjänster.

När Råd & Rön sammanfattar sin lista, någon gång per år, visar det sig just att hantverkare ofta är en överrepresenterad grupp. Det kan mycket väl bero på att kunden har svårt att avgöra vad man ska kunna förvänta sig. Det är ju en tjänst som utförs och som kan utföras på en rad olika sätt. Framförallt är det just missförstånd och misstag som ligger bakom anmälningar till ARN. Däremot väljer de allra flesta företag att följa de råd som ARN ger – annars väntar Svarta Listan.